O programie

BIAŁYSTOK – MIASTO PRZYJAZNE RODZINOM

Promowanie Rodzin to jeden z priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2020 plus. Z tego powodu od 1 września 2013 r. działa program Białostockiej Karty Dużej Rodziny. Poprzez system ulg, preferencji i świadczeń chcemy ułatwiać życie dużym rodzinom w Białymstoku - mieście przyjaznym rodzinom.

Białostocka Karta Dużej Rodziny - program wsparcia dużych rodzin czyli:

 • wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat (do 26 lat o ile dzieci uczą się lub studiują)zamieszkałych  w Białymstoku
 • prowadzących wspólne gospodarstwo domowe

Białostocka Karta Dużej Rodziny to:

 • zniżki przy zakupie biletów okresowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej
 • zniżki w opłatach za miejskie przedszkola i żłobki
 • zniżki na zakup biletów wstępu do miejskich instytucji kultury
 • zniżki w opłatach za wstęp do miejskich obiektów sportowych

Jak uzyskać Białostocką Kartę Dużej Rodziny?

BIAŁOSTOCKA KARTA MIEJSKA - NOŚNIK UPRAWNIEŃ PROGRAMU BIAŁOSTOCKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

 • każda osoba w rodzinie, która chce do programu przystąpić, musi posiadać imienną Białostocką Kartę Miejską
 • kartę można otrzymać bezpłatnie, w Punktach Obsługi Klienta BKM przy ul. Składowej 11 oraz  ul. Lipowej 16
 • złóż wniosek o rejestrację w programie – wnioski są dostępne w punktach BKM i na stronie www.rodzina.bialystok.pl/rejestracja
 • przyjdź z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem oraz  dowodem osobistym
 • wniosek o rejestrację w programie BKDR można także wypełnić za pośrednictwem interaktywnego formularza, dostępnego na stronie www.duzarodzina.bialystok.pl/wniosek - po takim wypełnieniu wniosku wystarczy przyjść do jednego z Punktów Obsługi Klienta BKM z dowodem osobistym. Pracownik na miejscu wniosek wydrukuje, osoba rejestrująca swoją rodzinę w programie BKDR go podpisze. W takim przypadku uprawnienia wynikające z przynależności do programu BKDR nadawane są najszybciej

Wnioski o włączenie do Programu Białostockiej  Karty Dużej Rodziny można składać od 20 sierpnia 2013 r.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wnioski dostępne są w Punktach Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU:

Punkty Obsługi Klienta BKM
Infolinia BKM: 85 869 69 69
ul. Składowa 11, tel.:  85 869 67 47
ul. Lipowa 16, tel.: 85 869 66 90

Biuro Komunikacji Społecznej (informacje dla mediów)  
Urząd Miejski w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
tel.: 85 869 60 00, faks: 85 869 60 61

Regulamin Programu Białostocka Karta Dużej Rodziny

rozmiar: 5,29 MB PDF pobierz

Uchwała Rady Miasta Białystok Nr XXXIX/473/13 z dnia 25 lutego 2013r. W sprawie wprowadzenia „Programu Białostocka Karta Dużej Rodziny”

rozmiar: 180,6 KB PDF pobierz

Uchwała Nr XlVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. W sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego Komunikacji Miejskiej w Białymstoku.

rozmiar: 108,6 KB PDF pobierz

Uchwała Nr XlVII/519/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.

rozmiar: 94,58 KB PDF pobierz

Uchwała Nr XlVII/520/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.

rozmiar: 102,51 KB PDF pobierz

Uchwała Nr XlIV/507/13 Rady Miasta Białystok z dnia 22 kwietnia 2013 r. W sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów.

rozmiar: 106,39 KB PDF pobierz

Uchwała nr XLIX/561/13 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

rozmiar: 105,23 KB PDF pobierz

Zarządzenie Prezydenta nr 3892/13 dotyczące zasad rozliczania ulg na BKDR od września do listopada 2014

rozmiar: 2,49 MB PDF pobierz

Uchwałę nr XII/134/15 Rady Miasta Białystok

rozmiar: 96,58 KB PDF pobierz

Wniosek o rejestrację w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny.doc

rozmiar: 86,5 KB DOC pobierz

Wniosek o rejestrację w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny.pdf

rozmiar: 313,33 KB PDF pobierz
Do góry