Polityka prywatności

Urząd Miejski w Białymstoku realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

W Urzędzie Miejskim w Białymstoku, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e, f lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j RODO. Urząd Miejski przetwarza dane, co do których:

 

 • istnieje obowiązek prawny ich podania,
 • podanie ich jest dobrowolne , ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje co najwyżej utrudnienia w realizowanej usłudze.

 

Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO.

Urząd Miejski w Białymstoku pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

 

 • nagrań rozmów telefonicznych – przez okres do 30 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy,
 • nagrań z monitoringu wizyjnego budynków – przez okres do 14 dni lub do zakończenia postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

 

Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Miejski w Białymstoku jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z:

 

Inspektor Ochrony Danych

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

telefon informacyjny: 85 879 79 79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 

"CUDA - WIANKI" FLORYSTYKA FUNERALNA I ŚLUBNA Wojciech Zielonko

Do Programu Białostocka Karta Dużej Rodziny dołączyła firma "CUDA - WIANKI" FLORYSTYKA FUNERALNA I ŚLUBNA Wojciech Zielonko, która oferuje:

10% zniżki na wszystkie artykuły (kompozycje z kwiatów sztucznych, żywych, wieńce, znicze itp.)


 

Miejsce świadczenia:

Giełda Rolno-Towarowa

ul. Andersa 40, boks nr 79 (na podwórku)

Dane kontaktowe:

tel. 606 986 036,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE KAMIL KAMIL GRABOWSKI

Nieruchomości Kamil

Do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny dołączyła firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE KAMIL KAMIL GRABOWSKI, która prowadzi biuro Nieruchomości KAMIL i oferuje:

50% zniżki na usługi biura w zakresie sprzedaży, zakupu i wynajmu nieruchomości w Białymstoku. Zniżki nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w danym czasie.


Dane kontaktowe:

Nieruchomości KAMIL

ul. gen. Józefa Hallera 6 lok. U4, 15-814 Białystok

tel.: 533 356 336,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Niezależnych Kierowców "O.K. TAXI"

Do Programu Białostocka Karta Dużej Rodziny dołączyło Stowarzyszenie Niezależnych Kierowców "O.K. TAXI", które oferuje 20% zniżki od ceny podstawowej na przejazdy taxi na obszarze Miasta Białystok i całego powiatu białostockiego.

Warunkiem udzielenia zniżki jest okazanie przez posiadacza Białostockiej Karty Dużej Rodziny.

 


Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Niezależnych Kierowców "O.K. TAXI"

ul. gen. J. Hallera 40, 15- 814 Białystok

tel.: (85) 196 26

tel.: 800 400 400

email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Escape Room Adam Szczesny

 

Do programu przystąpiła firma Escape Room Adam Szczesny prowadząca dom zagadek, czyli Osobliwy Dom Pana Adama.

Firma oferuje dodatkowe 10% rabatu na jedną grę w wybranym pokoju zagadek w Osobliwym Domu Pana Adama.

Partnerzy programu