SPECJALISTYCZNA PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W BKDR

 

Każde dziecko w wieku 0-7 lat, które zostanie zgłoszone do placówki oraz gdy w momencie jego zapisu zostanie okazana Białostocka Karta Dużej Rodziny może liczyć na przyjęcie na badania z pominięciem kolejki obowiązującej w placówkach. Dodatkowo dzieci objęte programem BKDR mogą liczyć na szybsze rozpoczęcie profesjonalnej i bezpłatnej terapii dziecka w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Duże rodziny zapraszamy także do skorzystania z usług: Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 i 2.


Dane kontaktowe nowego partnera programu BKDR:

SPECJALISTYCZNA PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W BIAŁYMSTOKU DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
•    Poradnia - ul. Blokowa 4 lok. 4, 15-788 Białystok
•    Filia - ul. Mickiewicza 74 lok. 4, 15-232 Białystok
tel.: 695 080 009, 679 39 40, 85 733 22 44

www.poradniadziecieca.pl

Partnerzy programu