Białostocka Karta Miejska - nośnik uprawnień Białostockiej Karty Dużej Rodziny


Na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej zapisywane są uprawnienia wynikające z programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny. Dlatego, każdy członek rodziny, która w programie chce uczestniczyć, musi posiadać swoją kartę. Białostocka Karta Miejska jest bezpłatna.

Imienną Białostocką Kartę Miejską można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta BKM:

  • ul. Składowa 11  (pn-pt godz. 7.30 - 15.30, wtorki 8.00 - 16.00);   
  • ul. Lipowa 16 - punkt zostanie uruchomiony we wrześniu.

Przygotuj zdjęcie w postaci papierowej lub elektronicznej. Zdjęcie mogą też wykonać (bezpłatnie) pracownicy Punktu Obsługi Klienta BKM przy załatwianiu sprawy.

Wypełnij i złóż wniosek o wyrobienie imiennej Białostockiej Karty Miejskiej.

Osoby uprawnione do korzystania z ulg lub zwolnień w Komunikacji Miejskiej muszą okazać stosowne dokumenty.

Dzieci i młodzież poniżej 18-go roku życia zobowiązane są okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości z datą urodzenia i aktualnym zdjęciem.

Osoby powyżej 18-go roku życia okazują ważną legitymację uczniowską lub studencką.

Odbierając elektroniczną kartę miejską należy wypełnić  potwierdzenie odbioru karty.

Partnerzy programu